Invitation til generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling lørdag, den 4. september 2021 kl. 10.00


Punkt 1: Valg af referent og ordstyrer

Punkt 2: Formandens beretning om det forgangne år

Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab

Punkt 4: Indkomne forslag

Punkt 5: Valg af bestyrelse (5 Medlemmer af bestyrelsen)
• Steen Staffeldt modtager ikke genvalg
• Peer Ellehauge Modal modtager genvalg
• Loa Larsen, modtager genvalg
• Mikael Danielsen modtager ikke genvalg
• Karin Virum Jensen modtager ikke genvalg

Punkt 6: Valg af suppleanter

Punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
•Revisor Ole Nielsen modtager genvalg
•Suppleant Morten Pedersen modtager genvalg

Punkt 8: Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *