Indmeldelse

Vi gør opmærksom på:

  • Der er løbende indmelding. Hvis alle pladser skulle være besat, skrives barnet på venteliste
  • Ved indmeldelse betales for den hele måned (eks. indmeldelse d. 15. maj betales for HELE maj måned)
  • Udmeldelse foretages skriftligt pr. løbende måned + 30 dage (eks. udmeldelse d. 24. marts træder denne i kraft pr. 1. maj, og april skal derfor betales). HUSK bekræftelsesmail fra Børnebyen, så I er sikker på at udmeldelsen er gået igennem.
  • Kontingent betales SENEST hver d. 5. i måneden. Ved for sen betaling pålægges gebyr på kr. 50,-
  • Juli måned er betalingsfri
  • Barnet er IKKE omfattet af Børnebyens forsikring
  • Øvrige vilkår i henhold til foreningens vedtægter ( se: http://sundhoej-boerneby.dk/?page_id=170)

Du kan hente indmeldelsesblanket til Børnebyen i nedenstående link. Denne afleveres enten pr. mail, personligt eller i Børnebyens postkasse.