Bestyrelse

Formand: Steen Staffeldt – Far til Josefine

Næstformand: Peer Modal – Far til Emilja

Karin Vium Jensen – Mor til Selma (tidligere tilmeldt)

Mikael Danielsen – Far til Noah

Kasserer: Thea M.Q. Nielsen – Daglig leder