Bestyrelse

Formand: Loa Larsen – Mor til Molly

Næstformand: Louise Christensen – Mor til Jens Emil
Kim Kaspersen – Far til Halfdan

Peer Modal – Far til Emilja (tidligere indmeldt)

Kasserer: Thea M.Q. Nielsen – Daglig leder