Vores værdigrundlag

I Sundhøj Børneby er vi SAMMEN. Stedet er en juniorklub, og derfor ikke et sted hvor man “passes”.

Vi lægger STOR vægt på, at Sundhøj Børneby er et frirum for børnene, hvor de fleste aktiviteter er baseret på frivillig deltagelse. Børnebyen er stedet, hvor børnene har medindflydelse på aktiviteterne og stedets udformning.
Vi oplever, at det er medvirkende til at børnene udvikler ejerskabsfølelse, og derved tager ansvar for stedet.

Børnebyen er et samlingssted for børnene i alle tre klassetrin, som giver mulighed for udviklende og dynamiske relationer. Dét at der er børn i flere aldersgrupper er med til at styrke barnets selvfølelse og identitet, da der er større mulighed for at finde nogen at spejle sig i og interagere med.

I Børnebyen respekterer vi forskelligheder og tager hensyn til hinanden.

Vi har en forventning om, at børnene kender til almen pli, da vi hellere vil være sammen med børnene fremfor at opdrage.

DE GYLDNE TRIN

Vi passer godt på hinanden

Vi respekterer hinanden

Vi hjælper hinanden

Vi tager hensyn til hinanden

Vi stoler på hinanden

Pædagogisk grundlag:
Personalet arbejder ud fra en validerende og anerkendende tilgang, hvor der er fokus på, at vi alle har forskellige oplevelsesverdener, da vi kommer fra forskellige baggrunde med hver vores erfaringer i bagagen. Børnenes reaktions- og handlingsmønstre er individuelle, og vores tilgang tilpasses derfor det enkelte barn, så han/hun oplever 100 % opmærksomhed og nærvær. Dette er med til at styrke barnets selvfølelse, selvværd og selvtillid.

I Børnebyen benytter vi FLOW-metoden ved tilrettelæggelse af aktiviteter. Når det enkelte barn oplever FLOW, er sværhedsgraden for aktiviteten optimal, så barnet oplever udvikling og dermed succes, hvilket øger lysten til at udfordre sig selv.