Indmeldelse

Vi gør opmærksom på:

 • Der er løbende indmelding. Hvis alle pladser skulle være besat, skrives barnet på venteliste
 • Der er 3 typer af medlemskab: månedligt (kr. 500,-), halvårligt* (kr. 2.500,-), og helårligt* (kr. 4.000,-)
 • Ved måneds-medlemskab betales for den hele måned (eks. indmeldelse d. 15. maj betales for HELE maj måned)
 • Halv- og helårsmedlemsskaber kan ikke refunderes når det først tages i brug
 • Udmeldelse af måneds-medlemskab foretages skriftligt pr. løbende måned + 30 dage (eks. udmeldelse d. 24. marts træder denne i kraft pr. 1. maj, og april skal derfor betales). HUSK bekræftelsesmail fra Børnebyen, så I er sikker på at udmeldelsen er gået igennem.
 • Halv- og helårsmedlemskaber ophører automatisk efter udløb. Der er dog mulighed for fornyelse
 • Månedskontingent betales SENEST hver d. 5. i måneden. Ved for sen betaling pålægges gebyr på kr. 50,-
 • Halv- og helårsmedlemskaber betales SENEST d. 5. august, ellers vil medlemskabet kunne købes af anden side.
 • Juli måned er betalingsfri
 • Barnet er IKKE omfattet af Børnebyens forsikring
 • Øvrige vilkår i henhold til foreningens vedtægter ( se: http://sundhoej-boerneby.dk/?page_id=170)

*Begrænset antal

Du kan hente indmeldelsesblanket til Børnebyen i nedenstående link. Denne afleveres enten pr. mail, personligt eller i Børnebyens postkasse.

Eller i kan udfylde nedenstående formular. Vær dog opmærksom på at vi skal bruge en samtykke underskrift. I/barnet får en blanket med hjem i skal underskrive og levere tilbage til os igen.

OBS!! HALV- OG HELÅRSMEDLEMSKAB ER UDSOLGT!!
Der er dog stadig plads til jeres barn for hele året, det er blot med måned-medlemskab.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skriv dato barnet ønskes indmeldt
Hvilket kontingent ønskes?
Samtykke-erklæring
Denne fås i Børnebyen og skal udfyldes hurtigst muligt.