Priser

Kontingent-priser

Månedligt:
Halvårligt:
Helårligt:

__________________________________________________

kr. 500,-
kr. 2.500,-
kr. 4.000,- (UDSOLGT)


Juli måned er betalingsfri. Vær dog opmærksom på selv at annullere betaling for denne måned
De resterende måneder betales der fuld kontingent.

Betaling:
I Sundhøj Børneby, benytter vi bank-overførsel i stedet for betaling på de traditionelle girokort. Det anbefales derfor, at I opretter en fast overførsel, så I undgår rykker-gebyr på kr. 50,- ved for sen betaling.

Månedskontingent betales til vores konto i Sydbank senest d. 5. i hver måned:
Reg.nr. 6840 – Konto nr. 248248
HUSK! At skriv barnets navn ved betalingen!

Der betales fuldt kontingent ved opstart i, i gangværende måned.
Dvs. hvis et medlem meldes ind den 21. marts, betales der for hele marts.

Socialpædagogisk friplads:
Familien ansøger selv ved Svendborg kommune, ved familieafdelingen. HUSK, at underet Børnebyen hvis I får godkendt friplads

Medlemskab ved sommerferien og sæsonskift:
Går du i 6.klasse, ophører dit medlemskab automatisk ved sommerferien (husk selv af afmelde betaling). Øvrige medlemskaber vil forsætte efter sommerferien, medmindre der foretages en udmelding.

Udmeldelse:
Månedligt medlemskab: Sker løbende måned + 1 måned. Dvs. sker udmeldelsen eksempelvis d. 24. februar, vil barnet være udmeldt pr. 1/4.
Halv- og helårligt medlemskab: er uopsigeligt, og ophører automatisk. Der er mulighed for fornyelse